Psychologické poradenství a konzultace

pro děti starší 9 let, dospívající a dospělé.
Praha, Příbram, Písek

S čím vám mohu pomoci?

Nejste spokojeni s nějakou oblastí vašeho života? Pojďme se na to podívat spolu.
S klienty obvykle pracuji na tématech, která jim dělají starosti, znejišťují je, omezují jejich život nebo ve kterých je pro ně náročné zorientovat se.

Zvládání
úzkosti, obav, stresu, špatných nálad

Rozvoj
sebevědomí, všímavosti, vyrovnanosti

Překonávání
náročných období a vnitřních konfliktů

Vyrovnávání se
se ztrátami, změnami, těžkými zážitky

Přijímání
daností života, sebe sama i druhých lidí

Dosahování cílů
v pracovním i osobním životě

Orientací
v aktuální situaci i v životním směřování

Potřebujete odbornou pomoc?

Pro rodiče

Pro rodiče

Rodičům mohu pomoci zvládat výzvy výchovy, například když dítě

 • nerespektuje pravidla
 • nechce plnit své povinnosti
 • je fyzicky/slovně agresivní
 • nemá k rodičům důvěru
 • nerozvijí svůj potenciál
 • zažilo/zažívá šikanu
 • bojuje s nízkým sebevědomím
Pro pedagogy

Pro organizátory přednášek

Mohu připravit přednášku, webinář, workshop na psychologické téma dle vašeho výběru, například:

 • Principy využití motivace a vůle
 • Jak zvládat krizové situace a mimořádná období
 • Práce s úzkostí a depresí
 • Syndrom vyhoření - prevence a léčba
 • Práce s dětmi s problémovým chováním
 • O problematice autistického spektra
Pro Sportovce

Pro sportovce

Sportovcům pomohu vytvořit podmínky pro

 • mentální přípravu
 • zvyšování výkonu
 • prevenci úrazů a vyhoření
 • podporu zdravého vztahu ke sportu a lidem kolem něj

Ceník

První 30 minutová konzultace zdarma.
V případě zájmu o další spolupráci je cena konzultace 1 000 Kč / 60 minut.

Pro organizátory přednášek
Mohu pro vás udělat přednášku (workshop, webinář) na psychologické téma dle vašeho výběru.

Kontaktujte mě

O mně

Martin Semrád

V poradenství vycházím z poznatků psychologie o prožívání, myšlení a chování. Během psychologických konzultací využívám principy psychoterapeutické práce v rámci terapeutického vztahu. Využívám vše, co vede k cíli, úlevě, je účinné nebo poslouží lepší orientaci v konkrétní životní situaci.

Pracuji pod supervizí a řídím se etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti.

Souhlasím s principy

Dej mi sílu, abych dokázal ovlivňovat věci, které mohu a chci ovlivnit.

Dej mi pokoru, abych přijal věci, které ovlivnit nedokážu.

A dej mi moudrost, abych od sebe dokázal první a druhé rozpoznat.

Vzdělání

 • Magisterský titul z psychologie na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze
 • Bakalářský titul z psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
 • Přes 700 hodin psychoterapeutického výcviku a supervizí na pražském PCA institutu

Pracovní zkušenosti

 • Profesionální sportovec (HC Motor České Budějovice)
 • Trenér mládeže (HC Kobra Praha)
 • Psycholog, terapeut, diagnostik (Národní ústav pro autismus)
 • V současnosti pracuji jako školní psycholog a provozuji soukromou psychologickou praxi v Praze, Příbrami a Písku

Potřebujete pomoc? Ozvěte se mi.

Osobně se můžeme potkat v Praze, Příbrami nebo Písku.